eigen_frontfoto

Aquafin en groen gas

Aquafin_biomethaan

Sinds enkele weken is de biomethaan-unit op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Antwerpen-Zuid operationeel. Slib wordt vergist en het gewonnen biogas wordt opgewaardeerd tot biomethaan, en dus groen gas. Zowel de toepassing op rioolwater als de financiële constructie zijn pionierswerk in Vlaanderen.  

Tijdens ons 7de Vlaams Vergistingsforum gaf Christel Van Moer – projectmanager innovatie bij Aquafin – alvast een inkijk in dit project. Gezien de oorspronkelijke WKK-motor op de site einde levensduur was en gegeven de mogelijkheden met en voordelen van biomethaan, werd enige tijd terug beslist de bestaande biogasinstallatie om te bouwen tot een biomethaaninstallatie met vervanging van de WKK-motor door een biomethaan-unit (lease-installatie van Bright Biomethane). Biomethaan wordt in het gasnet geïnjecteerd via een nageschakelde eenheid, geïnstalleerd door Fluvius. Ook kan dit groen gas ingezet worden als bio-CNG, en op die manier bijdragen aan de vergroening van hun transport.

In maart 2022 zal dit project een (technische) evaluatie ondergaan waarna – indien positief – bekeken zal worden of de overstap naar biomethaan van meerwaarde kan zijn op andere sites. Op heden beheert Aquafin immers een tiental actieve rioolwaterzuiveringsinstallaties waarbij het slib afkomstig van de waterzuivering wordt vergist.

Met dit innovatieproject zorgt Aquafin voor de tweede biomethaaninstallatie in Vlaanderen. De GFT-vergister van IOK Afvalbeheer injecteert sinds eind 2018 biomethaan in het lokale gasnet (zie eerder artikel voor meer info). Lees meer details over de installatie bij Aquafin in het recent gepubliceerde Aqua magazine.

 

Foto: © Aquafin

Datum publicatie