eigen_frontfoto

Stand van zaken GO’s groen gas

stock market

In 2019 besliste de Vlaamse Regering om niet enkel garanties van oorsprong (GO’s) voor hernieuwbare elektriciteit toe te kennen, maar het systeem uit te breiden voor groen gas, warmte en koude (meer info). Sindsdien kan er ook voor biomethaan, geproduceerd in Vlaanderen, GO's aangevraagd en verhandeld worden.

Stand van zaken

Vlaanderen kent sinds eind 2021 twee biomethaaninstallaties die groen gas injecteren in het gasnet. Enkel de installatie van IOK Afvalbeheer gebruikt momenteel het registratiesysteem van de VREG en krijgt dus GO’s toegekend. Tot en met 21 oktober 2021 werden er in totaal 7.863 gas-GO’s toegekend. De gemiddelde handelsprijs voor Vlaamse gas-GO’s bedroeg ca. €20 (1 GO = 1 MWh). Beduidend hoger dan die voor elektriciteits-GO’s, waar typisch prijzen tussen €0,10 en €2,00 voor geboden worden. De GO’s worden gebruikt om het groen gasverbruik van het gemeentehuis van Merksplas, Fluxys en een industrieel bedrijf in Vlaanderen te staven. De verhandelde gasvolumes zijn nog zeer beperkt, wegens de beperkte beschikbaarheid.

De biomethaaninstallatie van Aquafin kiest niet voor het registratiesysteem van de VREG en krijgt dus ook geen GO’s voor groen gas toegekend. Aquafin heeft gekozen voor een certificering via ISCC, een vrijwillig schema goedgekeurd door de Europese Commissie voor de certificatie van de duurzaamheidskenmerken. De verkregen certificaten worden in het buitenland verhandeld. In onze buurlanden liggen de prijzen voor GO met duurzaamheidscertificaat immers hoger dan in Vlaanderen. In Nederland bijvoorbeeld schommelen de prijzen voor biomethaan rond de 50 tot 80 €/MWh, bovenop de grijze gasprijs.

  GO's aangemaakt Inlevering eigen verbruik Verkoop Gem. verkoopsprijs (€/MWh)
2020 3977 2586 800 19
2021 3886 1837 2100 20,43
Totaal 7863 4423 2900 20,03

 

Momenteel is er nog geen Europese hub voor de uitwisseling van GO’s tussen de verschillende Europese lidstaten, waardoor Vlaamse GO’s nog niet kunnen uitgewisseld worden met andere landen en vice versa. Er zijn wel verschillende initiatieven om een dergelijke hub te creëren. In het bijzonder ERGAR en AIB werken momenteel aan een Europees uitwisselingssysteem voor groen gas. Op dit moment bestaan er dus concurrerende systemen voor de internationale uitwisseling. Maar ERGAR en AIB voeren gesprekken om op termijn gezamenlijk deze uitwisseling mogelijk te maken.

Bron: Advies van de VREG van 14/12/2021 met betrekking tot de evaluatie van de regeling rond garanties van oorsprong voor gas, warmte en koude, zoals voorgeschreven door artikel 6.2/3.27 van het Energiebesluit.

foto: ©Pixabay

Datum publicatie