eigen_frontfoto

Biomethaan, de energie voorbij

Waarde bijkomende voordelen biomethaanproductie

Wie biomethaan hoort, denkt meteen aan groene energie. Maar biomethaan is veel meer dan dat! De productie van biomethaan brengt verschillende andere voordelen met zich mee, zoals de verwerking van organisch afval, emissiereducties, jobcreatie... De Europese Biogas Associatie (EBA) publiceerde recent de studie 'Beyond energy - monetising biomethane's whole-system benefits' waarin door Guidehouse de bijkomende voordelen van biomethaanproductie via anaerobe vergisting en thermische vergassing van biomassa werden onderzocht en gekwantificeerd.

De studie verloopt in drie stappen. Ten eerste worden de positieve externaliteiten bepaald en gecategoriseerd. Ten tweede wordt hieraan een waarde (€/MWh) toegekend per grondstof en technologie. Als laatste wordt de monetaire waarde per technologie bepaald in 2030 en 2050. 

Hieronder alvast enkele belangrijke bevindingen:

  • De monetaire waarde van de gekwantificeerde voordelen overtreft ruimschoots de kosten van de productie van biomethaan
  • Het opschalen van biomethaan levert Europa €37-78 miljard en €133-283 miljard aan voordelen op in respectievelijk 2030 en 2050
  • Energiezekerheid, jobcreatie en biogene CO2 leveren het grootste voordeel met een aandeel >80% van het totaal
  • Biomethaanproductie creëert 255.000-450.000 nieuwe jobs tegen 2030 en 1,1-1,8 miljoen nieuwe jobs tegen 2050

Tot op vandaag worden deze bijkomende voordelen sterk ondergewaardeerd. Acties op verschillende gebieden zijn nodig opdat deze voordelen volledig in rekening kunnen gebracht worden.

De volledige studie kan geraadpleegd worden via volgende link.

Foto © Guidehouse

Datum publicatie