eigen_frontfoto

Het BioEnergyFarm project krijgt een vervolg!

De geleerde lessen binnen het oorspronkelijke BioEnergyFarm project hebben ertoe geleid dat er een vervolgproject is ingediend binnen de het Intelligent Energy Europe kader. Grootschalige vergisting is in vele landen al een volwassen markt en de economische haalbaarheid van grote projecten is steeds minder van zelfsprekend door een sterke ommekeer binnen het subsidiebeleid. Daarom wordt de focus binnen het vervolgproject verschoven naar kleinschalige vergisting. Het project legt zichzelf ambitieuze doelstellingen op om de Europese landbouwers te bereiken (3500 online scans). Een portaalwebsite met uitgebreide marktinformatie en rekentools zullen helpen de economische haalbaarheid van een kleinschalige installatie voor de landbouwer te berekenen. Er is een trainingsprogramma voorzien voor consultants die dan aan individuele projectbegeleiding kunnen doen.

Biogas-E zal zijn volledige medewerking verlenen aan het projectconsortium. De partner binnen het project voor Vlaanderen is het innovatiesteunpunt van de boerenbond.

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2665

Datum publicatie