eigen_frontfoto

Technologienieuws: Franse staat zet in op waterstofgasproductie.

Frankrijk  - Het Franse agentschap voor Milieu en energiebeheer, gesteund door de Franse staat, stelde onlangs haar nieuwe initiatief “AREVA H2-Gen” voor. Met dit project wil men de rol als voortrekker vervullen inzake de productie van waterstofgas op basis van PEM-technologie. Bij het “power to gas” concept wordt waterstof gecombineerd met koolstofdioxide tot methaan. Als hier nu hernieuwbare energieoverschotten voor zouden worden ingezet, is dit dus een mogelijks nieuwe bron van biomethaan.

De joint venture besteedt veel aandacht aan het optimaliseren van de fabricage en ontwikkeling van elektrolyseapparaten. De systemen produceren waterstofgas uit water en een elektriciteitsbron door middel van de Proton Exchange Membrane (PEM)- technologie, anders dan de klassieke alkaline systemen. Elektrolyse is een interessante manier om overschotten aan hernieuwbare energie als chemische energie op te slaan. Toepassingen van PEM ziet men eerst en vooral in de industrie maar het systeem biedt ook perspectieven voor de transportsector en het kan ook zijn toepassingen hebben voor injectie in het aardgasnet. Zeker als via een bijkomende stap uit koolstofdioxide en waterstofgas methaan wordt gemaakt.

De bijdrage die zal geleverd worden door de co-onderneming is op twee vlakken kenbaar. Enerzijds zal het bedrijf de ontwikkeling en anderzijds de commercialisering van deze elektrolyseapparaten financieel ondersteunen. (23/05/2014)

Datum publicatie