eigen_frontfoto

5e Injectiepunt voor Biomethaan geopend in Frankrijk.

Sinds eergisteren, 8 Juli 2014, wordt op de site van “Letang Biogaz “ biomethaan geïnjecteerd in het distributienet van de steden Sourdon, Longuevillen en Provins, Frankrijk. Het injectiepunt is daarmee reeds het 5e injectiepunt in Frankrijk. 

De installatie heeft een debiet van 125 Nm3/h en zal ongeveer 11 GWh per jaar injecteren. Dit komt ongeveer overeen met de energiebehoefte van 920 woningen. Daarnaast wordt ook nog eens 120 ton eindproduct gemaakt per jaar, dat kan dienen als kunstmestvervanger.  Dit product wordt bekomen door het digestaat geproduceerd door de biogasinstallatie te verwerken.
Biogas-E vindt dit een positieve evolutie, want door het opwerken van biogas naar aardgaskwaliteit kunnen de valorisatiemogelijkheden van biogas sterk worden uitgebreid en gediversifieerd. Dit kan leiden tot efficiënter en innovatiever gebruik van deze hernieuwbare energiebron.

Dat nu opnieuw een injectiepunt geopend is in één van onze buurlanden is daar het bewijs van. Ook Europees is dezelfde mening bedeeld: Biogas werd erkend in richtlijn 2009/28/EC (Annex V) als een van de meest eco-efficiënte biobrandstoffen. Het gebruik van biomethaan in het aardgasnet werd opgenomen in de Europese richtlijn 2009/73/EC in dewelke gasnetbeheerders op termijn het gasnet dienen open te stellen voor gas afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

Echter België/Vlaanderen loopt naar implementatie en innovatie toe achter op Europa en dus ook op onze buurlanden. Er is hoe dan ook veel belangstelling voor het gebruik van biogas als groen gas. Paradoxaal genoeg bevinden er zich in Vlaanderen weliswaar engineering & gastechnologie bedrijven die op vlak van opwerking weliswaar innovatie onderzoek verrichten, doch dit momenteel louter commercieel kunnen valoriseren in het buitenland.

Datum publicatie