eigen_frontfoto

Nederland verhoogt SDE+ budget aanzienlijk voor 2016

In Nederland heeft de minister van economische zaken Kamp recent een planningsdocument neergelegd voor de kamer. In deze "Kamerbrief Nationale Energieverkenning 2015" wordt de evolutie bekeken van de hernieuwbare energieproductie in functie van de te halen doelstellingen. De minister geeft aan dat Nederland extra inspanningen zal moeten doen en verhoogt daarom het SDE+ budget aanzienlijk van 3,5 miljard in 2015 naar 8 miljard in 2016. Het budget word in twee schijven opgengesteld doorheen het jaar, een ronde in maart en in september. Ook kunnen projecten zich inschrijven onder een "vrije categorie" en om de concurrentie aan te scherpen kan nu zelf op tienden van een eurocent worden afgerond voor steunaanvragen.

Verdere info: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/10/09/kamerbri...

Datum publicatie