eigen_frontfoto

nederland

Nederlanders gaan voluit voor Vlaamse biogasinnovatie van Biolectric met Jumpstart

Datum publicatie

Tweehonderd boeren gaan binnenkort elektriciteit en gas opwekken uit pure mest van koeien en binnen vier jaar moeten dat er duizend zijn. Zuivelbedrijf FrieslandCampina heeft hier speciaal een bedrijf voor opgericht. Dat gaat de boeren helpen met de bouw, financiering en onderhoud van de zogenoemde monomestvergisters. Nederlands Minister Kamp van Economische Zaken heeft 150 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor dit project.

Nederland verhoogt SDE+ budget aanzienlijk voor 2016

Datum publicatie

In Nederland heeft de minister van economische zaken Kamp recent een planningsdocument neergelegd voor de kamer. In deze "Kamerbrief Nationale Energieverkenning 2015" wordt de evolutie bekeken van de hernieuwbare energieproductie in functie van de te halen doelstellingen. De minister geeft aan dat Nederland extra inspanningen zal moeten doen en verhoogt daarom het SDE+ budget aanzienlijk van 3,5 miljard in 2015 naar 8 miljard in 2016. Het budget word in twee schijven opgengesteld doorheen het jaar, een ronde in maart en in september.

Les innovatie door onze noorderburen

Datum publicatie

Een 25-tal geïnteresseerden zakten op donderdagavond 18 september af naar het oude handelsdok in Gent waar O.W.S. haar kantoren heeft. Op het programma stond een reeks interessante uiteenzettingen met als rode draad de ontwikkelingen in de Nederlandse biogassector. Gerard Velthof (Alterra) kwam voor ons het algemeen beleid evalueren, Martijn Van Warmerdam (BiogasPlus) wist te duiden waarom zijn bedrijf er in slaagt tegen de stroom in te zwemmen en Bert Brouwers (Romico) kwam zijn uitvinding, de Rotational Particle Separator, uitvoerig toelichten.