eigen_frontfoto

Circular Economy Package wordt nog dit jaar gelanceerd

circle

Erik Meers is naast coördinator van Biogas-E vzw, hij zetelt vanuit zijn mandaat bij Biogas-E ook in de Europese Raad van Bestuur van de European Biogas Association (EBA), eveneens actief als Professor aan de Universiteit Gent (Labo Toegepaste Milieuchemie, ECOCHEM). Vanuit deze gecombineerde hoedanigheid werd hij als enige academicus deze week uitgenodigd bij vice-president van de Europese Commissie Jyrki Katainen voor een rechtstreeks overleg omtrent ‘circulaire’ economie.

De ontmoeting vond plaats in aanloop van de lancering van een pakket maatregelen over hernieuwbare economie door de commissie later dit jaar, het zogenoemde Circular Economy Package. Katainen is Binnen de Europese Commissie de penhouder van het pakket aan maatregelen om de transitie in te zetten van een lineaire naar een meer hernieuwbare economie in Europa.

In overleg met het Europees Parlement en de lidstaten zal het wettelijk kader van Europa worden hervormd zodat hernieuwbare grondstoffen gestimuleerd worden. De wijzigingen dienen evenwel gefundeerd te zijn door science-based-evidence, waarbij de UGent en haar partners een prominente rol vervullen. Ook heeft de Europese Commissie nood aan praktijkgerichte onderzoeksnetwerken om de impact van maatregelen in te schatten en te maximaliseren. Het spreekt voor zich dat ook Biogas-E als Belgisch lid van de European Biogas Association (EBA) en door zijn nauwe betrokkenheid bij de Biorefine Cluster Europe1 hiertoe een significante bijdrage zal leveren.

Tevens vinden in Gent in het komende jaar 3 grote internationale congressen plaats rond hernieuwbare economie, op minstens 2 daarvan – ManuResource (december 2015) en de European Biogas Conference (september 2016) – zal Biogas-E een actieve bijdrage leveren en de congressen mee vorm geven. In juni 2016 vindt ook nog de Renewable Resources & Biorefineries Conference plaats.

De Biorefine Cluster Europe is een samenwerkingsverband van twintig grote Europese onderzoeksprojecten rond thema’s met betrekking tot bio-energieprocessen en het recupereren van mineralen en nutriënten uit afvalstromen en residuen.

Meer info? info@biogas-e.be

Datum publicatie