eigen_frontfoto

Maximale bandingfactor 2016 blijft 1!

Extract uit het B.S

Artikel 1. Voor nieuwe projecten met startdatum in 2016 bedragen de maximaal toegelaten bandingfactoren voor:
1° projecten uit de representatieve projectcategorieën met een afschrijvingstermijn van tien jaar: 1;
2° projecten uit de representatieve projectcategorieën met een afschrijvingstermijn van vijftien jaar: 0,800;
3° projecten uit de niet-representatieve projectcategorieën met een afschrijvingstermijn van tien jaar: 1;
4° projecten uit de niet-representatieve projectcategorieën met een afschrijvingstermijn van vijftien jaar: 0,940.

(BIOGAS)

3° nieuwe biogasinstallaties met een maximaal vermogen tot en met 5 MWe en met een startdatum vanaf 1 januari 2016:
a) voor de vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen: de <bandingfactor> bedraagt 1;
b) voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie: de bandingfactor bedraagt 1;
c) recuperatie van stortgas: de bandingfactor bedraagt 0,397;
d) voor vergisting van rioolwaterzuiveringsslib: de bandingfactor bedraagt 0;
e) overige vergisters: de bandingfactor bedraagt 1;
4° nieuwe biogasinstallaties met een maximaal vermogen groter dan 5 MWe tot en met 20 MWe en met een startdatum vanaf 1 januari 2016:
a) voor de vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromenen: de bandingfactor bedraagt 1;
b) voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie: de bandingfactor bedraagt 1;
c) recuperatie van stortgas: de bandingfactor bedraagt 0,243;
d) voor vergisting van rioolwaterzuiveringsslib: de bandingfactor bedraagt 0;
e) overige vergisters: de bandingfactor bedraagt 1;

(WKK)

5° kwalitatieve warmte-krachtinstallaties op biogas met een maximaal bruto nominaal vermogen tot en met 5 MWe en met een startdatum vanaf 1 januari 2016:
a) nieuwe installaties:
1. voor de vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen: de bandingfactor bedraagt 1;
2. voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie: de bandingfactor bedraagt 1;
3. voor recuperatie van stortgas: de bandingfactor bedraagt 1;
4. voor vergisting van rioolwaterzuiveringsslib: de bandingfactor bedraagt 0;
5. overige vergisters: de bandingfactor bedraagt 1;
b) ingrijpende wijzigingen:
1. voor de vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen: de bandingfactor bedraagt 1;
2. voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie: de bandingfactor bedraagt 1;
3. voor recuperatie van stortgas: de bandingfactor bedraagt 1;
4. voor vergisting van rioolwaterzuiveringsslib: de bandingfactor bedraagt 0;
5. overige vergisters: de bandingfactor bedraagt 1;
6° kwalitatieve warmte-krachtinstallaties op biogas met een maximaal bruto nominaal vermogen groter dan 5 MWe tot en met 20 MWe en met een startdatum vanaf 1 januari 2016:
a) nieuwe installaties:
1. voor de vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen: de bandingfactor bedraagt 1;
2. voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie: de bandingfactor bedraagt 1;
3. voor recuperatie van stortgas: de bandingfactor bedraagt 0;
4. voor vergisting van rioolwaterzuiveringsslib: de bandingfactor bedraagt 0;
5. overige vergisters: de bandingfactor bedraagt 1;
b) ingrijpende wijzigingen:
1. voor de vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen: de bandingfactor bedraagt 1;
2. voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie: de bandingfactor bedraagt 1;
3. voor recuperatie van stortgas: de bandingfactor bedraagt 0;
4. voor vergisting van rioolwaterzuiveringsslib: de bandingfactor bedraagt 0;
5. overige vergisters: de bandingfactor bedraagt 1;

Datum publicatie