eigen_frontfoto

“Groene warmte wordt meer en meer als een valabele bron van hernieuwbare energie gezien.” – Lydia Peeters

Call groene warmte - evolutie steunaanvragen

Voorlopige resultaten call groene warmte 2019 

De resultaten van de call groene warmte 2019 zijn er. De minister is erg tevreden over de afgelopen call. Het aantal goedgekeurde projecten is immers meer dan verdubbeld in vergelijking met de afgelopen jaren. 

Bedrijven of organisaties die zelf groene warmte wilden produceren of recupereren, maar niet in aanmerking komen voor andere steunmechanismen (WKC of GSC én de ecologiepremie+ of de strategische ecologiesteun), konden een aanvraag indienen voor investeringssteun via de call. Ondernemingen en entiteiten die investeren in nieuwe groenewarmte-installaties (>300 kWth), diepe geothermie (>1 MWth), restwarmtegebruik, warmtenetten of de productie (en injectie) van biomethaan kwamen in aanmerking. . Een goede balans tussen CO2-besparing en kostenefficiëntie was het belangrijkste beoordelingscriterium in de call. In totaal werd 8mio euro voor de call 2019 uitgetrokken. Hiervan werd 6mio euro  vrijgemaakt voor restwarmteprojecten, 1mio euro voor groenewarmte en 1mio voor  biomethaanprojecten.

In de call groene warmte 2019 werden 28 projecten ingediend, waarvan 26 goedgekeurd:

  • 5 projecten rond biomassacentrales (groene warmte), 
  • 2 projecten rond grotere warmtepompen (groene warmte), 
  • 2 projecten rond koude-warmteopslag (groene warmte), 
  • 3 boorgat-energie-opslagprojecten (groene warmte),
  • 3 projecten rond zonneparabolen (groene warmte),
  • 10 projecten rond warmtenetten en restwarmte en 
  • 1 project voor biomethaan.

De verdubbeling van het aantal aanvragen geldt dus voorlopig niet in de categorie ‘biomethaan’. De call is echter nog niet helemaal afgesloten. Het VEA is momenteel nog bezig met het inlichten van de projectindieners. Het VEA plant de volgende call begin 2020 te lanceren.
 

Nuttige links en bronnen:

Lydia Peeters, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

VLAIO

VEKA

Vlaanderen is duurzaam

Datum publicatie