eigen_frontfoto

call groene warmte

Nieuwe call productie (en injectie) van biomethaan

Datum publicatie

De jaarlijkse call voor nieuwe projecten, die inzetten op groene warmteproductie, restwarmte, warmtenetten of biomethaanproductie is opnieuw gelanceerd oor het Vlaams Energieagentschap. De aanvraagprocedure loopt van 15 januari tot en met 15 februari. Er is een totaal budget beschikbaar van 15 miljoen euro, waarvan 1 miljoen euro is gereserveerd voor de productie van biomethaan

Vlaamse superministerraad: Impact op de biogassector

Datum publicatie

Op de Vlaamse superministerraad van afgelopen vrijdag (20/07/2018) zijn een aantal principiële beslissingen genomen die ook invloed hebben op toekomstige biogas- en biomethaaninstallaties. Voordat deze beslissingen definitief worden ingevoerd, dient er eerst nog advies ingewonnen te worden bij de bevoegde instanties. Biogas-E geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die op til zijn.

Energiebesluit gewijzigd: Wat verandert er voor biogasinstallaties?

Datum publicatie

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar Energiebesluit. De belangrijkste wijzigingen zijn de aangepaste duurzaamheidscriteria voor energieproductie uit vaste en gasvormige biomassa (biogas) en het afschaffen van een aantal categorieën voor biogasinstallaties.