eigen_frontfoto

ammoniak

Emissiereductie mestbe- en verwerking op melkveebedrijven becijferd

Datum publicatie

Update: Eind augustus werd met de publicatie van het Ministerieel besluit tot bepaling van nadere regels voor de samenstelling en werking van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV), de weg voor de aanstelling van een nieuw adviescomité opengelegd.