eigen_frontfoto

groene warmte

Garanties van oorsprong voor groen gas, warmte en koude

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft recent beslist om het huidig systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve WKK uit te breiden. Gas, warmte en koude van hernieuwbare oorsprong worden binnenkort opgenomen in het bestaande registratiesysteem. Dit is een rechtstreeks gevolg van een nieuwe Europese richtlijn.

Nieuwe call groene warmte gelanceerd door VEA

Datum publicatie

Op 8 december werd door VEA een nieuwe call groene warmte gelanceerd. Bedrijven en andere organisaties die zelf groene warmte willen produceren, restwarmte recupereren of biomethaan produceren en in het aardgasnet injecteren, kunnen tot en met 4 februari 2015 een aanvraag voor investeringssteun indienen. Er is in totaal 8,2 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe projecten in het Vlaamse Gewest die niet in aanmerking komen voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten, noch voor (strategische) ecologiesteun.

Biogas-E ondersteunt Call groene warmte

Datum publicatie

Tussen 15 oktober en 14 december 2015 werd door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) een nieuwe call groene warmte gelanceerd. Hierbinnen was ook de mogelijkheid voor investeringssteun in een opwerkingsinstallatie voor biogas tot biomethaan met toepassing als transportbrandstof opgenomen.