eigen_frontfoto

Inkomstenplafond voor elektriciteitsproducenten

Elektriciteit_nota

Vorige week werd een nota opgesteld als reactie op het voorstel van Minister Van der Straeten rond het instellen van een inkomstenplafond voor elektriciteitsproducenten. Met deze nota wensen wij - zijnde Febiga, Biogas-E en Vlaco - de context en problematiek voor biogasproducenten te kaderen.

Het Europese voorstel over een noodinterventie op hoge energieprijzen omvat inderdaad de aanvraag van een inkomstenheffing. Dit met de bedoeling om de stimulans voor verdere investeringen in flexibele opwekkingstechnologieën alsook in de productie van elektriciteit uit bronnen die rechtstreeks concurreren met aardgas niet te belemmeren. De toepassing van een inkomstenplafond op elektriciteitsproductie uit biogas zal juist de stimulans wegnemen voor verdere investeringen in deze hernieuwbare en flexibele opwekkingstechnologie.

Om deze reden herhaalt de biogasindustrie haar vraag t.a.v. de minister om elektriciteitsproductie uit biogas en biomethaan op gelijke voet te behandelen. De opgenomen voorgestelde vrijstelling voor elektriciteitsproductie uit biomethaan dient dan ook te worden toegepast op biogas. Indien de uitzondering voor biogas niet geaccepteerd kan worden, is het absoluut noodzakelijk dat men - net zoals voor de oliesector - de crisisbijdrage berekent op individueel bedrijfsniveau op basis van de belastbare winst.

Ten slotte is het borgen van de goede werking van de bestaande biogascapaciteit van het grootste belang om de opwaardering van biogas te stimuleren tot biomethaan en het bereiken van de REPowerEU-doelstelling. Geen biomethaan zonder biogas.

Lees meer details over de standpunten in de bijgevoegde nota.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie