eigen_frontfoto

EBA in de bres voor de (groen)gasinfrastructuur!

Als reactie op de kritische bemerkingen, die de milieudenktank E3G uitbracht over de verwezenlijking van de Europese transnationale gasinfrastructuur, publiceerde de Europese Biogas Associatie (EBA) een mooi betoog over de vergroening van de gasinsfrastructuur door injectie van biomethaan en groen synthetisch methaan (uit power to gas technologie).

Volgens EBA gaat de denktank voorbij aan deze duurzame ontwikkeling en schetst daarom een te eenzijdig beeld. Momenteel staan in Europa meer dan 259 opwerkingsinstallaties (2013) met injectie en tegen 2030 kan er goed 50 miljard m³ biomethaan worden geïnjecteerd in het Europese gasnet, goed voor 15-30% van de gasmarkt. In bijlage vindt u de desbetreffende documenten.

Datum publicatie