eigen_frontfoto

TransBio excursie: Nutriëntenrecuperatie uit digestaat in Nederland

Groot Zevert Vergistingsinstallatie

Gluren bij de buren

Bezoek bij Groot Zevert Vergisting, 16.5.2019

In het kader van het IWT/VIS TransBio project waar innovatieve bedrijfsmodellen in de biogassector onderzocht worden, organiseerde Biogas-E samen met VCM een excursie naar Groot Zevert Vergisting in Nederland. Op 16 mei 2019 kwamen uitbaters, onderzoekers en andere stakeholders uit België, Nederland, Turkije en Duitsland samen in Beltrum om meer over deze demo-installatie voor de nutriëntenrecuperatie uit digestaat te leren. De ontwikkeling van dit pilootproject krijgt ondersteuning in het kader van het Horizon 2020 project Systemic.

Hoewel de voordelen van biogas als hernieuwbare energiebron onomstreden zijn, kampt de sector nog altijd met hoge investerings- en operatiekosten en is dus afhankelijk van financiële ondersteuning. Daarom is het doel van het TransBio project robuuste businessmodellen voor biogasinstallaties te ontwikkelen. Eén van de vijf onderzoekspistes binnen TransBio is de recuperatie van hoogwaardige meststoffen uit digestaat. De installatie van Groot Zevert Vergisting (GVZ) is een mooi voorbeeld hiervan.

Het businessmodel

Groot Zevert Vergisting is in 2004 opgestart, maar werd recent vernieuwd en uitgebouwd. In de geest van de circulaire economie streeft GZV naar het sluiten van de kringlopen in de landbouw. De basisgedachte is om te kijken naar de lokale beschikbare inputstromen en de lokale behoefte aan meststoffen: waarvan willen buur en boer zich ontdoen en welke eindproducten kan GZV in de buurt afzetten? 

De regio om Beltrum wordt gekenmerkt door intensieve veehouderij, zowel varkens als melkvee. Verder is er een site van Friesland Campina met een groot energieverbruik in de buurt. Drie actoren voor wie GZV kringlopen kan sluiten. De varkenshouderij betaalt voor de afzet van de varkensmest, wat de voornaamste inputstroom van de biogasinstallatie is. Friesland Campina neemt het biogas af en de melkveehouders kopen digestaatproducten die afgestemd zijn op de behoeften voor de bemesting van grasland. 

Input en biogas

In 2018 werd er ongeveer 130.000 ton biomassa vergist, goed voor een productie van 10 miljoen m³ biogas (Table 1 & 2). 20% van het biogas wordt met een WKK op de site in elektriciteit en warmte omgezet en intern gebruikt. De overige 80% wordt echter direct aan Friesland Campina geleverd via een 5 km lange directe pijpleiding. Het biogas wordt beperkt gezuiverd met een ontwaterings- en ontzwavelingsstap. Friesland Campina gebruikt het biogas om zijn aardgasverbruik te verminderen, waardoor ze hun CO2-balans verbeteren. 

Feedstock and biogas production

Meststof op maat

Het digestaat wordt via een centrifuge in een dunne en een dikke fractie gescheiden. Deze twee fracties worden vervolgens onafhankelijk van elkaar verder behandeld. Het resultaat is een gamma aan verschillende meststoffen en bodemverbeteraars:  een fosfaatarme organische meststof, een  fosfaatrijke meststof (struviet), een organische fosfaatfractie en een organische stikstof-kalium meststof.

GZV plan

Geniaal-proces voor dunne fractie

(ontwikkeld door NIJHUIS)

Uit de dunne fractie worden stikstof en kalium gerecupereerd omdat de regio een behoefte heeft aan deze meststoffen. Via het GENIAAL-proces worden deze nutriënten gescheiden van de waterfractie. Dit gebeurd in drie stappen: flocculatie (dissolved air floatation DAF), microfiltratie en omgekeerde osmose. De uitgefilterde dikke fractie (concentraat) wordt weer vergist. Het afvalwater voldoet aan de lozingsnormen.

Het stikstof-kalium concentraat wordt met ammoniumsulfaat en/of ammoniakwater gemengd en als “Groene Weide Meststof” in het kader van de actieplan “Kunstmestvrije Achterhoek” in de regio gebruikt om kunstmest te vervangen.

RePeat-proces voor dikke fractie

(ontwikkeld door WUR)

Momenteel loopt dit proces nog niet op volle schaal maar de deelnemers konden wel de pilootinstallatie bezoeken. In dit proces wordt de dikke fractie in meerdere stappen aangezuurd, waardoor het fosfaat van het organisch materiaal wordt gescheiden (zie foto’s). Het resultaat is een fosfaatconcentraat (struviet) en een fosfaatarme organische meststof met een hoog organisch gehalte. Deze wordt als bodemverbeteraar afgezet in de regio. De bodemverbeteraar bevat minder fosfaat en meer organisch materiaal dan compost, waardoor hiervan meer kan uitgereden worden.

RePeat-Proces

Het bezoek werd uitgevoerd in het kader van de project Systemic en TransBio en mogelijk gemaakt door:

SYSTEMIC is a 4-year H2020 demonstration project running from June 2017 until 2021 and is funded by the European Commission under call CIRC-01-2016 ‘Eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale demonstration projects’ of its H2020 framework (projectnr. 730400). SYSTEMIC aims to give a boost to the implementation of circular economy solutions for manure, sewage sludge and food waste through nutrient recycling and recovery (NRR) technologies. SYSTEMIC has partnered up with five Demonstration plants: large scale anaerobic digestion plants located all over Europe, which have already invested in nutrient recovery technologies.

TransBio wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Renewi, BiogasTec, OWS, Innolab, Rendac, Kemira Chemicals, United Experts, Pro Natura, Biogas JG, Waterleau Group, Desotec, Next Kraftwerke, Op de Beeck, Task, Van Bemmel machine import, Caldic Belgium, Van Meeuwen Chemicals, Van Raak, Synergrid, Arie Belo Beheer, Fluxys Belgium, Fluvius, Eneria, Maschinebau Peters, Wiefferink, Biolectric, Febiga, Bos Benelux, Continental Energy Systems, Cogen Vlaanderen, Biotechnics en Hermax Lubricants.

Nuttige links:

https://groot-zevert.nl/vergisting/
https://www.vcm-mestverwerking.be/
https://systemicproject.eu/
https://www.biogas-e.be/transbio
https://www.nijhuisindustries.com/
https://www.wur.nl/

Datum publicatie