eigen_frontfoto

nutriëntenrecuperatie

Eén jaar NUTRI-KNOW

NUTRI-KNOW is een project gefinancierd onder het Horizon Europe programma en loopt van januari 2023 tot december 2025. Het project heeft als doel de resultaten rond nutriëntenbeheer en circulaire bio-economie breed te verspreiden onder de agrarische sector in de vorm van toegankelijke en praktijkgerichte kennis.

Oproep inzendingen Ivan Tolpe prijs 2021

Datum publicatie

Het Vlaams coördinatiecentrum voor Mestverwerking, kortweg VCM, organiseert tweejaarlijks de ‘Ivan Tolpe prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Met deze prijs wil VCM innovatieve technologieën die bijdragen aan een duurzame en kostenefficiënte mestverwerking ondersteunen.

Hoog bezoek op een biogasinstallatie

Datum publicatie

Op 4 september 2019 opende Koningin Máxima van Nederland de Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert Vergisting. Toen Biogas-E al in mei 2019 op bezoek was, waren delen van de Groene Mineralen Centrale nog in opbouw. Nu is de centrale volledig operationeel en ook het Nederlandse koningshuis ondersteunt de biogassector door dit bezoek aan de pilootinstallatie. In Groot Zevert wordt grotendeels dierlijke mest verwerkt tot biogas. Het digestaat wordt gescheiden en uit de dunne fractie wint Groot Zevert mest die kunstmest vervangt.