eigen_frontfoto

Definitief OT/Bf-rapport voor nieuwe biogasprojecten vanaf 2022

Foto_OT

Op 8 september publiceerde het VEKA het definitieve rapport dat de onrendabele toppen en bandingfactoren berekent voor nieuwe biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2022. Vermits de maximale bandingfactoren voor groenestroom- en WKK-projecten op basis van biogas reeds zijn vastgelegd in het Energiebesluit (meer info), met respectievelijk een waarde van 0,72 in plaats van 0,76 in 2021 en een ongewijzigde waarde van 1, kan de definitieve bandingfactor voor elke categorie met zekerheid worden bepaald.

Voor WKK’s op biogas blijven de bandingfactoren afgetopt op 1. De bandingfactoren voor groenestroomproductie uit biogas worden afgetopt op die maximale waarde van 0,72. Ook voor de projectcategorie van agro-industriële vergisters met een vermogen groter dan 5 MWe ligt de berekende bandingfactor hoger dan de maximale waarde – in tegenstelling tot in het VEKA-rapport 2020/2 – met aftopping op 0,72 als resultaat. 

Naast de eerdere publicatie van deel 2 en 3 van het VEKA-rapport 2021, zijn nu ook de stakeholdercommentaren en de reacties van het VEKA op alle delen te raadplegen. Merk op dat bij de opmerkingen over de aangenomen waarde voor de specifieke investeringskost en het mogelijke effect hierop van de stijging in grondstofprijzen, de (toekomstige) wijzigingen inzake het stikstofbeleid en/of de plaatsing van extra debietmeters, door het VEKA wordt aangegeven dat de waarde voor die investeringskost ongewijzigd blijft ten opzichte van het VEKA-rapport 2020/2 omdat er gedurende het jaar 2020 geen nieuwe biogasinstallaties in dienst werden genomen die al konden worden bevraagd. Bovendien zou een aanpassing van de investeringskost geen impact hebben op de uiteindelijke steunhoogte, aangezien de bandingfactor voor alle biogascategorieën afgetopt wordt. Echter, het mogelijke effect van deze factoren zal moeten blijken uit de marktbevraging van volgend jaar.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie