eigen_frontfoto

Hoog bezoek op een biogasinstallatie

Op 4 september 2019 opende Koningin Máxima van Nederland de Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert Vergisting. Toen Biogas-E al in mei 2019 op bezoek was, waren delen van de Groene Mineralen Centrale nog in opbouw. Nu is de centrale volledig operationeel en ook het Nederlandse koningshuis ondersteunt de biogassector door dit bezoek aan de pilootinstallatie. In Groot Zevert wordt grotendeels dierlijke mest verwerkt tot biogas. Het digestaat wordt gescheiden en uit de dunne fractie wint Groot Zevert mest die kunstmest vervangt. Uit de dikke fractie winnen zij struviet en een bodemverbeteraar.

Voor meer details over de processen en het businessmodel kan je hier terecht. 

Foto: Koningin Máxima krijgt uitleg over de speciaal gebouwde bemester. Van links naar rechts: bedrijfsleider Arjan Prinsen, Joris Groot Zevert, Koningin Máxima en Jan Groot Zevert.
Foto van Koos Groenewold

Datum publicatie