eigen_frontfoto

biomethaan

Duidelijkheid over steunmechanisme biomethaan in Wallonië

Datum publicatie

In Wallonië is het lang verwachte besluit rond het steunmechanisme voor hernieuwbare gassen en de bijhorende garanties van oorsprong gepubliceerd. In het besluit worden de verantwoordelijkheden van zowel de producent als van de regulator (CWAPe) vastgelegd bij de injectie van groen gas, waaronder biomethaan. De steunregeling voor de productie van groene stroom met WKK-motoren wordt uitgebreid zodat ook WKK's op biomethaan recht hebben op groenestroomcertificaten. 

Ontdek Europese biogasinstallaties via nieuwe tool

Datum publicatie

Het Europese project Biogas Action heeft een nieuwe tool gelanceerd waarmee iedereen succesvolle biogasinstallaties over heel Europa kan ontdekken. Via eenvoudige filters selecteer je de criteria die het best aansluiten bij jouw project of interesses. De tool selecteert automatisch de Europese installaties die het best aansluiten bij de gekozen criteria. Per installatie is een korte samenvatting beschikbaar met informatie over de gebruikte inputstromen, technische en financiële details, en de totstandkoming van het project. 

Primeur: eerste biomethaaninstallatie in België

Datum publicatie

Op 19 maart 2018 vond een primeur plaats in België. In aanwezigheid van minister van energie Bart Tommelein werd de eerste biomethaaninstallatie van België ingehuldigd met een eerstesteenlegging. Afvalintercommunale IOK is momenteel bezig met de bouw van een voorvergister in combinatie met de reeds bestaand GFT-composteerinstallatie. De nieuwe vergister, een DRANCO-reactor van OWS, zal 35.000 ton GFT-afval vergisten met een geschatte productie van 3,5 miljoen m³ biogas.

100% hernieuwbaar gas in Frankrijk tegen 2050!

Datum publicatie

Ademe, het Franse energieagentschap, lanceert samen met de Franse netbeheerder GRDF een studie over het potentieel van hernieuwbaar gas in Frankrijk. De Fransen rekenen 4 scenario's door, waarbij 3 van de 4 scenario's aantonen dat 100% hernieuwbaar gas tegen 2050 een haalbare en betaalbare kaart is. Volgens de studie is er een theoretisch potentieel voor de productie van 460 TWh aan hernieuwbaar gas in Frankrijk, terwijl de vraag naar gas in 2050 geschat wordt tussen de 276 en 361 TWh.

Energietransitie met hernieuwbaar gas is optimale combinatie om klimaatdoelstellingen te halen

Datum publicatie

Met het tekenen van het Klimaatakkoord van Parijs, beslisten 195 landen om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. Om deze doelstelling te halen zal de maatschappij moeten evolueren naar een emissie-arme of zelf emissie-loze samenleving tegen 2050. Ecofys onderzocht in een nieuwe studie de mogelijke rol van hernieuwbaar gas en het gasnet om deze klimaatdoelstellingen te halen. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het Gas for Climate-initiatief. Het consortium achter dit initiatief bestaat uit zeven Europese gastransportbedrijven, waaronder Fluxys. 

Studiedag Power-to-Methane

Datum publicatie

Op 6 september organiseerde European Biogas Association (EBA), samen met Gas Infrastructure Europe (GIE) en European Renewable Gas Registry (ERGaR), een gezamenlijke workshop rond Power-to-Methane (P2M). P2M is een volgende stap in de integratie van Power-to-Gas in het (toekomstige) energielandschap. Bij Power-to-Gas wordt hernieuwbare elektriciteit omgezet via hydrolyse tot waterstof wanneer er een overschot is op de elektriciteitsmarkt.

TransBio lesavond: Biomethaan in de pijplijn!

Datum publicatie

Op 22 juni organiseerde Biogas-E een TransBio lesavond waarbij projecten rond biomethaan in Vlaanderen centraal stonden en er veel ruimte was voor discussie. Een 16-tal geïnteresseerden tekenden present op deze avond. Een mooie opkomst omdat voor velen binnen de Vlaamse biogassector, biomethaanproductie nog een ver-van-hun-bed-show is.

Nieuw ontdekte bacterie zet organisch materiaal direct om tot methaan

Datum publicatie

Onderzoekers uit Delft en Moskou hebben een nieuwe klasse micro-organismen ontdekt die rechstreeks organisch materiaal kunnen omzetten tot biomethaan. De thermofiele bacteriën zijn terug te vinden in de Siberische sodameren, die een pH-waarde hebben van 10. De pas ondekte micro-organismen kunnen in de toekomst misschien een rol gaan spelen in de productie van biomethaan. Bij deze hoge pH-waarde blijft het gevormde CO2-immers in oplossing, waardoor het gevormde gas enkel uit methaan bestaat.