eigen_frontfoto

biogas

Ben & Jerry's stelt voor: " The Chunkinator "

Datum publicatie

Op de productiesite van Ben & Jerry’s in Hellendoorn, Nederland is sinds kort de BIOPAQ®AFR vergister, beter genaamd als “The Chunkinator” in werking. In Hellendoorn wordt al het Ben & Jerry’s - ijs voor heel Europa gemaakt.

5e Injectiepunt voor Biomethaan geopend in Frankrijk.

Datum publicatie

Sinds eergisteren, 8 Juli 2014, wordt op de site van “Letang Biogaz “ biomethaan geïnjecteerd in het distributienet van de steden Sourdon, Longuevillen en Provins, Frankrijk. Het injectiepunt is daarmee reeds het 5e injectiepunt in Frankrijk. 

Italiaanse biogassector zwengelt bietenteelt terug aan

Datum publicatie

Met de afbouw van de Europese steun voor de bietensector kreeg de bietensector in vele landen een zware klappen. Immers is de concurrentie met de suikerrietteelt op de wereldmarkt moeilijk zonder hoge subsidies. De Italiaanse bietentelers zagen zich genoodzaakt van te hervormen en zijn de laatste jaren mee op de kar van de biogasssector gesprongen.

Biogas bij Remofrit - Knap staaltje bedrijfsintegratie

Datum publicatie

Op 25 april was er de officiële inhuldiging van de nieuwe vergistingsinstallatie bij Remoortel nv in Verrebroek. Het bedrijf is een pionier in de Vlaamse biogaswereld en kan reeds op 14 jaar ervaring rekenen. De oude installatie van 600 kWe heeft zijn tijd gehad en met de groei van het bedrijf de laatste decennia wierp zich een opportuniteit op om te hernieuwen. De nieuwe WKK motor heeft dan ook het dubbele vermogen van de oude en de installatie verwerkt ongeveer 5 ton laagwaardig zetmeelproduct per uur.

Leiestroom opgestart

Datum publicatie

Leiestroom is een groene energiecentrale met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 95.000 ton/jaar: mest, energiegewassen en afval. De installatie werd sleutel-op-de-deur gebouwd en opgestart eind 2013. Drie motoren van 1,5 MWe worden puur op biogas aangedreven. Het digestaat wordt volledig nabehandeld met scheiding via centrifuge, biologische stikstofverwijdering en indamping onder vacuüm van het effluent. Er wordt voldoende energie geproduceerd om alle inwoners van Menen van energie te voorzien.

Het BioEnergyFarm project krijgt een vervolg!

Datum publicatie

De geleerde lessen binnen het oorspronkelijke BioEnergyFarm project hebben ertoe geleid dat er een vervolgproject is ingediend binnen de het Intelligent Energy Europe kader. Grootschalige vergisting is in vele landen al een volwassen markt en de economische haalbaarheid van grote projecten is steeds minder van zelfsprekend door een sterke ommekeer binnen het subsidiebeleid. Daarom wordt de focus binnen het vervolgproject verschoven naar kleinschalige vergisting.

Biogas Channel, online mediaplatform

Datum publicatie

Onze Biogas-E medewerkster Véronique werd in september geïnterviewd door een Italiaanse journalist van het BIOGAS CHANNEL. Deze journalist was in Kortrijk naar aanleiding van een activiteit dat door Lemco, onze onderbuur, werd georganiseerd. BIOGAS CHANNEL heeft  als doel het verspreiden van technisch-wetenschappelijke informatie  op internationaal niveau. De site  toont video’s uit  de biogassector over onderzoek, technologie en wetgeving. De informatie wordt  regelmatig geactualiseerd.

Oogstdemo korrelmaisstro

Datum publicatie

Vorige week woensdag 20 november hield Inagro een oogstdemo voor korrelmaisstro in de Bellestraat in Lichtervelde i.s.m. Packo. Tijdens deze oogstdemo kon men kennis maken met de bandharker Merge Maxx 900 (Kuhn) van de firma Packo Agri. Deze machine kan korrelmaïsstro in zwad leggen en is aangepast om daarbij verontreiniging met grond zoveel mogelijk te beperken. Vervolgens kan het stro ingezameld worden door middel van een hakselaar of een balenpers.

De virtuele elektriciteitscentrale en biogas?

Datum publicatie

Op vrijdag 15 november organiseerde Cogen Vlaanderen in Gent de studiemiddag: “WKK: Toekomst verzekerd”. Het betoog van de laatste spreker vestigde de aandacht op het Duitse model van de Virtuele Power Plant (VPP). Bedrijven zoals Energy2Market en Next Kraftwerke combineren hernieuwbare energie producenten en verbruikers van stroom tot een flexibel portfolio. Deze flexibiliteit is geld waard op de Duitse markt, waar een geliberaliseerde “balancing market” aan de flexibel inzetbare megawatts  een prijs toekent.