eigen_frontfoto

biogas

De impact van Brexit op de biogassector?

Datum publicatie

Volgens Charlotte Morton, directeur van Anaerobic Digestion & Bioresources Association (ADBA), zou het verlaten van de EU door Groot-Brittanië, na een initiële periode van onzekerheid, positieve effecten kunnen hebben op de biogassector in Groot-Brittanië. De Engelse overheid heeft immers zijn verbintenis aan de voorschriften in het "Fifth Carbon Budget" bevestigd, waarin ook duidelijke doelstellingen worden geformuleerd specifiek voor anaerobe vergisting. Dit zou in de toekomst voor significante investeringen en opportuniteiten kunnen zorgen in de biogassector.

TransBio Summer School

Datum publicatie
English Version Below

Biogas-E en de Universiteit Gent - als mede-organisatoren van de EBA conferentie - hebben het intitiatief genomen om een Summer School te organiseren die opgebouwd is rond deze EBA-conferentie. De conferentie maakt tevens ook integraal deel uit van de Summer School.

EBA Biomethane & Biogas Report 2015 gepubliceerd

Datum publicatie

In december 2015 publiceerde de European Biogas Association (EBA) de meest recente data en ontwikkeling binnen de Europese biogas- en biomethaansector. Volgens de meest recente data zijn er in Europa 17.240 biogasinstallaties en 367 opwerkingsinstallaties voor biomethaan. Deze analyse wordt gevoed vanuit de nationale biogasverenigingen en hun publicaties maar ook op basis van eigen onderzoek. Het resultaat is een editie die de analyses die in de voorbije jaren werden uitgevoerd verder uitdiept en kritisch bekijkt, met meer en betere visualisering van de beschikbare data.

Ben & Jerry's stelt voor: " The Chunkinator "

Datum publicatie

Op de productiesite van Ben & Jerry’s in Hellendoorn, Nederland is sinds kort de BIOPAQ®AFR vergister, beter genaamd als “The Chunkinator” in werking. In Hellendoorn wordt al het Ben & Jerry’s - ijs voor heel Europa gemaakt.

5e Injectiepunt voor Biomethaan geopend in Frankrijk.

Datum publicatie

Sinds eergisteren, 8 Juli 2014, wordt op de site van “Letang Biogaz “ biomethaan geïnjecteerd in het distributienet van de steden Sourdon, Longuevillen en Provins, Frankrijk. Het injectiepunt is daarmee reeds het 5e injectiepunt in Frankrijk. 

Italiaanse biogassector zwengelt bietenteelt terug aan

Datum publicatie

Met de afbouw van de Europese steun voor de bietensector kreeg de bietensector in vele landen een zware klappen. Immers is de concurrentie met de suikerrietteelt op de wereldmarkt moeilijk zonder hoge subsidies. De Italiaanse bietentelers zagen zich genoodzaakt van te hervormen en zijn de laatste jaren mee op de kar van de biogasssector gesprongen.

Biogas bij Remofrit - Knap staaltje bedrijfsintegratie

Datum publicatie

Op 25 april was er de officiële inhuldiging van de nieuwe vergistingsinstallatie bij Remoortel nv in Verrebroek. Het bedrijf is een pionier in de Vlaamse biogaswereld en kan reeds op 14 jaar ervaring rekenen. De oude installatie van 600 kWe heeft zijn tijd gehad en met de groei van het bedrijf de laatste decennia wierp zich een opportuniteit op om te hernieuwen. De nieuwe WKK motor heeft dan ook het dubbele vermogen van de oude en de installatie verwerkt ongeveer 5 ton laagwaardig zetmeelproduct per uur.

Leiestroom opgestart

Datum publicatie

Leiestroom is een groene energiecentrale met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 95.000 ton/jaar: mest, energiegewassen en afval. De installatie werd sleutel-op-de-deur gebouwd en opgestart eind 2013. Drie motoren van 1,5 MWe worden puur op biogas aangedreven. Het digestaat wordt volledig nabehandeld met scheiding via centrifuge, biologische stikstofverwijdering en indamping onder vacuüm van het effluent. Er wordt voldoende energie geproduceerd om alle inwoners van Menen van energie te voorzien.

Het BioEnergyFarm project krijgt een vervolg!

Datum publicatie

De geleerde lessen binnen het oorspronkelijke BioEnergyFarm project hebben ertoe geleid dat er een vervolgproject is ingediend binnen de het Intelligent Energy Europe kader. Grootschalige vergisting is in vele landen al een volwassen markt en de economische haalbaarheid van grote projecten is steeds minder van zelfsprekend door een sterke ommekeer binnen het subsidiebeleid. Daarom wordt de focus binnen het vervolgproject verschoven naar kleinschalige vergisting.