eigen_frontfoto

steunkader

Verzamelbesluit Energie IX tweede maal principieel goedgekeurd

Datum publicatie

UPDATE: Dit besluit werd op 16 juni definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering hechtte op 28 april voor de tweede keer haar principiële goedkeuring aan het gewijzigde Energiebesluit. De actualisatie van de bandingfactoren voor brandstofgedreven technologieën, waaronder biogasprojecten, werd voorlopig uit het verzamelbesluit gehaald. Dit als logisch gevolg op de eerdere bekendmaking dat deze actualisatie met 12 maanden wordt uitgesteld.

Verlenging steunduur bio-energie installaties

Datum publicatie

Specifieke bio-energie installaties operationeel voor 1 januari 2013 ontvangen steun onder de vorm van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten gedurende 10 jaar. Onder bepaalde omstandigheden hebben deze installaties de mogelijkheid deze steunduur te verlengen. Dit kan op twee verschillende manieren:

Steunkader voor biogas en biomethaan in Wallonië

Via een Nederlandse samenvatting houdt Biogas-E jullie graag op de hoogte van het huidige steunkader voor biogas en biomethaan aan de andere kant van de taalgrens. Binnen het document wordt een opsplitsing gemaakt tussen productiesteun, ontwerp- en investeringssteun. De verschillende mogelijkheden, voorwaarden waaraan voldaan moeten worden en te volgen procedures worden verder toegelicht. 

Bijkomende vragen?
Laat het ons weten via info@biogas-e.be

Foto: © Valbiom

Steunkader voor biogas en biomethaan in Wallonië

Datum publicatie

Via een Nederlandse samenvatting houdt Biogas-E jullie graag op de hoogte van het huidige steunkader voor biogas en biomethaan aan de andere kant van de taalgrens. Binnen het document wordt een opsplitsing gemaakt tussen productiesteun, ontwerp- en investeringssteun. De verschillende mogelijkheden, voorwaarden waaraan voldaan moeten worden en te volgen procedures worden verder toegelicht. 

Bijkomende vragen?
Laat het ons weten via info@biogas-e.be

Foto: © Valbiom

Definitief OT-rapport voor nieuwe biogasprojecten vanaf 2023

Datum publicatie

Op 12 september publiceerde het VEKA het definitieve rapport dat de onrendabele toppen en bandingfactoren berekent voor nieuwe biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2023. Deze twee begrippen staan centraal in de huidige ondersteunings- mechanismen voor hernieuwbare energiebronnen, en bepalen dus mee het aantal certificaten die een installatie krijgt voor de productie van groene energie (meer informatie).

Warmteplan 2025

Datum publicatie

Op vrijdag 10 december heeft de Vlaamse Regering de nieuwe visienota over verduurzaming van warmte in Vlaanderen goedgekeurd. Het ‘Warmteplan 2025’ bevat 26 maatregelen om de omslag te maken naar duurzaam verwarmen en het vergroenen van energiedragers. Het plan zorgt daarmee voor de uitvoering van de doelstellingen rond groene warmte en restwarmte in het Regeerakkoord 2019-2024, de beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Het Warmteplan 2025 legt ook de visie en ondersteuning voor biogas en biomethaan vast voor de komende jaren:

Biogassector vraagt Turtelboom verlenging van steun groene energie met 10 jaar

Datum publicatie

Naar aanleiding van het BELGA persbericht dat verschenen is op 10 juli, werd FeBiGa gecontacteerd door het nieuwsbureau ENERGEIA met onderstaand artikel als resultaat, hetgeen enkele reacties vanuit de politieke wereld kan uitlokken. Ook in dit artikel wordt verwezen naar de tijdslijn met cumulatieve weergave van de tienjarige periode van gewaarborgde minimumsteun voor de Vlaamse biogasinstallaties, die in het Voortgangsrapport 2014 van Biogas-E werd gepubliceerd. In bijlage kan u het volledige artikel consulteren.