eigen_frontfoto

transbio

TransBio lesavond: flexibele elektriciteitsproductie

De TransBio lesavond over flexibele elektriciteitsproductie ging door in hartje Mechelen bij aanwezigheid van een 25-tal geïnteresseerden. Vanuit de biogassector is er de laatste jaren steeds meer interesse in flexibele elektriciteitsproductie, zeker door de onduidelijkheid naar toekomstige ondersteuning. De focus van deze lesavond lag daarom op de mogelijkheden en opportuniteiten van biogasinstallaties om hun flexibiliteit te vermarkten.

Startvergadering TransBio

Op 28 januari 2015 vond de startvergadering en tevens eerste gebruikerscommissie van het IWT-VIS project TransBio plaats. De agenda van deze gebruikerscommissie bestond onder meer uit een toelichting omtrent de rol van de gebruikersgroep door mevr. Anne De Brabandere, dossierhoudster van het TransBio project bij het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek (IWT) – tegenwoordig Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

TransBio lesavond: Biomethaan in de pijplijn!

Datum publicatie

Op 22 juni organiseerde Biogas-E een TransBio lesavond waarbij projecten rond biomethaan in Vlaanderen centraal stonden en er veel ruimte was voor discussie. Een 16-tal geïnteresseerden tekenden present op deze avond. Een mooie opkomst omdat voor velen binnen de Vlaamse biogassector, biomethaanproductie nog een ver-van-hun-bed-show is.

TransBio lesavond: Flexibele elektriciteitsproductie op bestaande biogasinstallaties

Datum publicatie

De TransBio lesavond over flexibele elektriciteitsproductie ging door op 20 april in hartje Mechelen bij aanwezigheid van een 25-tal geïnteresseerden. Vanuit de biogassector is er de laatste jaren steeds meer interesse in flexibele elektriciteitsproductie, zeker door de onduidelijkheid naar toekomstige ondersteuning. De focus van deze lesavond lag daarom op de mogelijkheden en opportuniteiten van biogasinstallaties om hun flexibiliteit te vermarkten.

 

Verslag gebruikerscommissie TransBio

Datum publicatie

Op 16/02/2017 ging in Kortrijk de 3de gebruikerscommissie van het IWT-project TransBio door. We geven u graag een overzicht van de voornaamste discussiepunten.

Geslaagde eerste editie van de TransBio Summer School

Datum publicatie

Van 26 tot 30 september ging de eerste TransBio Summer School door. Een organisatie van Biogas-E en de Universiteit van Gent in het kader van het VLAIO-VIS traject TransBio. De Summer School haakte aan bij de internationaal gerenommeerde biogasconferentie van de European Biogas Association (EBA) die slechts om de 2 jaar wordt georganiseerd. De week speelde zich voornamelijk af tussen de muren van de abdij van Drongen, en het NH Hotel in Gent.

Les innovatie door onze noorderburen

Datum publicatie

Een 25-tal geïnteresseerden zakten op donderdagavond 18 september af naar het oude handelsdok in Gent waar O.W.S. haar kantoren heeft. Op het programma stond een reeks interessante uiteenzettingen met als rode draad de ontwikkelingen in de Nederlandse biogassector. Gerard Velthof (Alterra) kwam voor ons het algemeen beleid evalueren, Martijn Van Warmerdam (BiogasPlus) wist te duiden waarom zijn bedrijf er in slaagt tegen de stroom in te zwemmen en Bert Brouwers (Romico) kwam zijn uitvinding, de Rotational Particle Separator, uitvoerig toelichten.