eigen_frontfoto

Nieuws

De eerste editie van de European Biomethane Week ging door tijdens de derde week van oktober. Dit is een concept voor producenten, gebruikers, investeerders en wetgevers die betrokken zijn bij de inzet van biogassen in heel Europa. Het event bouwde voort op de European Biogas Conference, het kernevenement van de European Biogas Association.

Bio Blue Ieper is de eerste Vlaamse agro-industriële vergister die biomethaan injecteert in het gasnet. De huidige verwerkingscapaciteit, die in de toekomst nog verdubbeld kan worden, bedraagt 50.000 ton organisch afval per jaar en resulteert in een injectie van 100 GWh biomethaan doorheen het jaar. De installatie verwerkt op dit moment hoofdzakelijk organisch biologisch afval (OBA) en bijproducten die vrijkomen uit de agro-industrie (bv. restfractie na oliepersing). Verder laat de technologie ook de verwerking van mest toe. Biogas-E sprak met ondernemer Bart De Lathauwer.

Energieprimeur in Bilzen. Woonmaatschappij Cordium (Wonen in Limburg) besliste om 63 sociale woningen grondig te renoveren in plaats van een volledige sloop-en-heropbouw. Dankzij doorgedreven isolatie, zonnepanelen en slimme energietechnieken kunnen de verbouwde woningen voor bijna 80% elektrisch worden verwarmd op groene stroom. Voor de overige 20% wordt groen gas verbruikt in hybride warmtepompen. Wanneer de elektriciteit goedkoop is of als er veel elektriciteit van de zonnepanelen is, kan de hybride warmtepomp elektrisch werken.

De Europese Biogasassociatie (EBA) lanceert een campagne om de vele pluspunten van biogassen in de kijker te zetten. Deze zijn namelijk de goedkoopste en meest opschaalbare vorm van hernieuwbaar gas op dit moment. Doorheen 2023 zullen zes factsheets gepubliceerd worden die steeds een ander voordeel van deze hernieuwbare biogassen belichten.

De jaarlijkse update van het tienjarig investeringsplan voor elektriciteits- en gasnetten van Fluvius is opnieuw gepubliceerd en laat ruimte om tijdig bij te sturen afhankelijk van de ontwikkelingen. In vergelijking met vorig jaar wordt er in dit investeringsplan uitgegaan van een nog sterkere elektrificatie in alle sectoren. 

Bekijk hier een aantal interessante aspecten uitgelicht door ODE Vlaanderen.

Gas Infrastructure Europe (GIE) en de European Biogas Association (EBA) brachten een derde versie van de 'European Biomethane Map' uit. Deze publicatie is een update van de tweede 'European Biomethane Map' die in 2020 uitkwam. Deze uitgebreide kaart lokaliseert 1.174 productie-installaties van de 1.322 gekende biomethaaninstallaties operationeel in Europa. Daarnaast zijn voor elke installatie op de kaart specifieke details terug te vinden zoals de injectiecapaciteit, de inputstromen, opstartdatum en het type opzuivering.

De Europese Raad stemde op 25 april enkele nieuwe wetten in kader van het 'Fit for 55' package, waar de doelstelling gezet wordt om de netto broeikasgasemissies met minstens 55% terug te dringen voor 2030.

Duurzaam biogas en biomethaan krijgen een plaats in het rijtje van 'strategische net-zero technologieën' in de Europese Net-Zero Industry Act (NZIA). Deze Act maakt deel uit van het Green Deal Industrial Plan dat dient als Europees antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act, en bijhorende hoge subsidies  voor de clean tech sectoren. 

Wie biomethaan hoort, denkt meteen aan groene energie. Maar biomethaan is veel meer dan dat! De productie van biomethaan brengt verschillende andere voordelen met zich mee, zoals de verwerking van organisch afval, emissiereducties, jobcreatie... De Europese Biogas Associatie (EBA) publiceerde recent de studie 'Beyond energy - monetising biomethane's whole-system benefits' waarin door Guidehouse de bijkomende voordelen van biomethaanproductie via anaerobe vergisting en thermische vergassing van biomassa werden onderzocht en gekwantificeerd.

Wouter Platteau, gedelegeerd bestuurder bij BiogasTec, geeft zijn kijk op biomethaanproductie in België.