eigen_frontfoto

Nieuws

De Europese Biogasassociatie (EBA) lanceert een campagne om de vele pluspunten van biogassen in de kijker te zetten. Deze zijn namelijk de goedkoopste en meest opschaalbare vorm van hernieuwbaar gas op dit moment. Doorheen 2023 zullen zes factsheets gepubliceerd worden die steeds een ander voordeel van deze hernieuwbare biogassen belichten.

De jaarlijkse update van het tienjarig investeringsplan voor elektriciteits- en gasnetten van Fluvius is opnieuw gepubliceerd en laat ruimte om tijdig bij te sturen afhankelijk van de ontwikkelingen. In vergelijking met vorig jaar wordt er in dit investeringsplan uitgegaan van een nog sterkere elektrificatie in alle sectoren. 

Bekijk hier een aantal interessante aspecten uitgelicht door ODE Vlaanderen.

Gas Infrastructure Europe (GIE) en de European Biogas Association (EBA) brachten een derde versie van de 'European Biomethane Map' uit. Deze publicatie is een update van de tweede 'European Biomethane Map' die in 2020 uitkwam. Deze uitgebreide kaart lokaliseert 1.174 productie-installaties van de 1.322 gekende biomethaaninstallaties operationeel in Europa. Daarnaast zijn voor elke installatie op de kaart specifieke details terug te vinden zoals de injectiecapaciteit, de inputstromen, opstartdatum en het type opzuivering.

De Europese Raad stemde op 25 april enkele nieuwe wetten in kader van het 'Fit for 55' package, waar de doelstelling gezet wordt om de netto broeikasgasemissies met minstens 55% terug te dringen voor 2030.

Duurzaam biogas en biomethaan krijgen een plaats in het rijtje van 'strategische net-zero technologieën' in de Europese Net-Zero Industry Act (NZIA). Deze Act maakt deel uit van het Green Deal Industrial Plan dat dient als Europees antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act, en bijhorende hoge subsidies  voor de clean tech sectoren. 

Wie biomethaan hoort, denkt meteen aan groene energie. Maar biomethaan is veel meer dan dat! De productie van biomethaan brengt verschillende andere voordelen met zich mee, zoals de verwerking van organisch afval, emissiereducties, jobcreatie... De Europese Biogas Associatie (EBA) publiceerde recent de studie 'Beyond energy - monetising biomethane's whole-system benefits' waarin door Guidehouse de bijkomende voordelen van biomethaanproductie via anaerobe vergisting en thermische vergassing van biomassa werden onderzocht en gekwantificeerd.

Wouter Platteau, gedelegeerd bestuurder bij BiogasTec, geeft zijn kijk op biomethaanproductie in België.

Harmen Dekker is CEO van de European Biogas Association (EBA). EBA werd in 2009 opgericht door verschillende nationale biogasverenigingen met als doel om de biogas- en biomethaansector in Europa te vertegenwoordigen. Gezien de huidige ontwikkelingen, geeft Harmen een stand van zaken over de Europese biomethaansector.

Fluvius is het netbedrijf verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten waaronder dat voor aardgas. Hilde Vanbelle, diensthoofd assets- en netarchitectuur gas en warmte bij Fluvius, en Katelijn Putman, beleidsontwikkelaar gas bij Fluvius, delen hun visie over biomethaan. Samen met het volledige team staan ze in voor het beleid van de assetstructuur van het gasnet en stellen ze investeringsregels en onderhoudsbeleid voor de netten op.

De wintereditie 2022 van het Biogas-E magazine is uit! De focus van deze nieuwste editie ligt op het REPowerEU-plan dat onder meer streeft naar een verhoogde biomethaanproductiecapaciteit.